FIJET

Russian Federation


Fijet Russia


President : Nataliya Tarasenko
 
 
President Email : ntarasenko@mail.ru
 
SG Email : vanchenkoav@yahoo.com
 
Secretary General : Vanchenko Alexy
 

Members List 2012

Nbr
Name
Professional Activity
Email
1 Beloglazov Stanislav
2 Bogdanova Svetlana
3 Bozhko Nina
4 Bozhko Yuri
5 Buyanov Valeriy
6 Dorogavtsev Mikhail
7 Ebel Nadezda
8 Ermachenko Olga
9 Gornaia Elena
10 Isaakov Konstantin
11 Ivochkina Ekaterina Journalist
12 Kishinevskiy Efim
13 Klimenok Natalia
14 Komarov Viktor
15 Kutlunina Elena
16 Kutlunina Natalia
17 Lebedeva Lidiia
18 Lisetskiy Vadim
19 Lozhko Vyacheslav
20 Maev Aleksandr
21 Markova Marinika
22 Miroleeva Daria
23 Naumov Vitaly
24 Naumova Anna
25 Nedosekova Julia
26 Nikolaeva Anna
27 Novikov Vladimir
28 Odnoshevin Ilya
29 Oleynikova Olesia
30 Ostrovskiy Evgeny
31 Pavlov Nikolai
32 Pol' Ksenia
33 Prokhorov Alexandre
34 Putrick Iurii
35 Rasulova Eleonora
36 Rezevich Elena
37 Slyesaryeva Marina
38 Soloviev Aleksey
39 Stoforiadi Pavel
40 Strelkov Sergey
41 Tarasenko Nataliya
42 Tashchian Lilit
43 Tsvetov Petr
44 Usanov Grigory
45 Ushakova Elena
46 Vanchenko Alexey
47 Vasilev Aleksei
48 Velikanov Andrey
49 Vengin Aleksey
50 Volodchenko Olga
51 Zakharov Artemy
52 Zatsepina Marina
53 Zhernakova Maria