FIJET

Russian Federation


Fijet Russia


President : Nataliya Tarasenko
 
 
President Email : ntarasenko@mail.ru
 
SG Email : vanchenkoav@yahoo.com
 
Secretary General : Vanchenko Alexy
 

Members List 2012

Nbr
Name
Professional Activity
Email
1 Beloglazov Stanislav
2 Blinova Alla
3 Bogdanova Svetlana
4 Bozhko Nina
5 Bozhko Yuri
6 Buyanov Valeriy
7 Dorogavtsev Mikhail
8 Ebel Nadezda
9 Ermachenko Olga
10 Gornaia Elena
11 Isaakov Konstantin
12 Isaev Leonid
13 Isaeva Svetlana
14 Ivochkina Ekaterina
15 Kishinevskiy Efim
16 Klimenok Natalia
17 Komarov Viktor
18 Konstantinovskaya Maria
19 Kutlunina Elena
20 Kutlunina Natalia
21 Lebedeva Lidiia
22 Lisetskiy Vadim
23 Lozhko Vyacheslav
24 Maev Aleksandr
25 Markova Marinika
26 Miroleeva Daria
27 Naboka Natalia
28 Naumov Vitaly
29 Naumova Anna
30 Nedosekova Julia
31 Nikolaeva Anna
32 Novikov Vladimir
33 Odnoshevin Ilya
34 Oleynikova Olesia
35 Ostrovskiy Evgeny
36 Pavlov Nikolai
37 Pol' Ksenia
38 Prokhorov Alexandre
39 Putrick Iurii
40 Rasulova Eleonora
41 Rezevich Elena
42 Slyesaryeva Marina
43 Soloviev Aleksey
44 Stoforiadi Pavel
45 Strelkov Sergey
46 Tarasenko Nataliya
47 Tashchian Lilit
48 Tsvetov Petr
49 Usanov Grigory
50 Ushakova Elena
51 Vanchenko Alexey
52 Vasilev Aleksei
53 Velikanov Andrey
54 Vengin Aleksey
55 Volodchenko Olga
56 Zakharov Artemy
57 Zatsepina Marina
58 Zhernakova Maria